Museumplan ...

Museumplan biedt de helpende hand aan musea bij het verbeteren van bereikbaarheid, middelenplanning en administratie met betrekking tot reserveringen.

Bereikbaar voor bezoekers

Musea zijn niet altijd telefonisch bereikbaar voor hun klanten waardoor ze verzoeken mislopen en dus inkomsten derven. De oorzaken van dit probleem hebben met name betrekking op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het personeel bij het verzorgen van reserveringen. Veel musea hebben - wegens een beperkt budget - niet de mogelijkheid een functionaris specifiek voor de reserveringen aan te stellen. Vaak zal een medewerker reserveringen combineren met andere werkzaamheden. Dit zet echter de beschikbaarheid voor direct klantencontact onder druk. Museumplan biedt de bezoekers van het museum 24 uur per dag en 7 dagen per week de gelegenheid te reserveren. Of het nu een schoolbezoek betreft, een verjaarspartij of een rondleiding voor een nieuwe, aankomende tentoonstelling.

Reserveringen

Museumplan zorgt voor een optimale afstemming van reserveringen op de beschikbaarheid van rondleiders en zaalruimtes. Vraag en aanbod is up-to-date inzichtelijk waardoor het mogelijk is tijdig materialen te bestellen en/of te reserveren.

Administratie en rapportages

In het voortraject wordt, zoals hiervoor is beschreven, al het nodige administratie verzorgd voor planning en reservering. Museumplan biedt het museum voor evaluatie en verantwoording diverse rapportages.

Kortom, Museumplan biedt de unieke mogelijkheid lasten van reserveringen van museumschouders te halen en zowel de effectiviteit als de efficiëntie te verbeteren. Het voordeel is dus tweeledig: Er kan niet alleen worden bespaard op personele kosten maar tevens wordt de bereikbaarheid voor het maken van reserveringen vergroot. Hier geldt 1 + 1 = 3. Ten eerste kan er door een betere bereikbaarheid meer reserveringen worden gemaakt waardoor de inkomsten zullen toenemen. Ten tweede is er een besparing op personele kosten ten behoeve van reserveringen. Deze besparingen kunnen dan worden benut voor extra begeleidingspersoneel voor de verwachte toename in rondleidingen.

Museumplan <>

..terug naar vorige pagina