Hoe werkt Museumplan? ...

Bezoekers van de website van het museum kunnen een keuze maken uit het aanbod aan rondleidingen, hun wensen bekend maken en eenvoudig clicken op de reserveringsbutton. Na bevestiging van de keuzes volgt automatisch een bevestiging en, na betaling, de eventuele tickets.

Volledig geautomatiseerd proces

Heeft het museum een transparant aanbod van diensten en een planning van personeel en ruimtes, dan is het reserveringsproces uitermate geschikt om volledig geautomatiseerd uit te voeren. Een internetapplicatie wordt geschikt gemaakt voor complete on line afhandelingen op basis van door het museum aangedragen wensen en gegevens met betrekking tot de diensten - rondleidingen, lezingen, exposities - en de planning van mensen en middelen. Hiervoor wordt eenmalig inrichtingskosten in rekening gebracht en verder een maandelijks abonnementstarief. De kosten zijn afhankelijk van het wensenpakket van het museum binnen de mogelijkheden van Museumplan.

Geautomatiseerd proces met interactie van personeel van Museumplan

Als uitbreiding op het volledig geautomatiseerde proces kan ook telefonische bereikbaarheid worden verzorgd. Deze dienst is bijzonder geschikt voor die situaties waarbij verwacht wordt dat een beperkte hoeveelheid potentikle klanten behoefte heeft aan telefonisch overleg. Deze situaties doen zich met name voor bij reserveringen van groepen met bijzondere wensen t.a.v. groepsindeling, begeleidend materiaal etc. Op basis van een in overleg met het museum opgesteld draaiboek wordt deze telefonische ondersteuning door Museumplan verzorgd, binnen de afgesproken tijdvensters. Voor deze toevoeging worden kosten in rekening gebracht gebaseerd op de impact van het draaiboek en openingsvensters.

Geautomatiseerd met interactie van museumpersoneel

Deze variant is gelijk aan de volledig geautomatiseerde variant met het verschil dat het accorderen van reserveringen door medewerkers van het museum wordt uitgevoerd. Een aanvraag van een klant wordt elektronisch bij de betreffende museummedewerker aangeboden. Deze kan de aanvraag beoordelen en al of niet accorderen. Via e-mail wordt de klant geonformeerd over de afhandeling van het verzoek. Deze vorm van ondersteuning is ideaal als het museum de vrijheid wil behouden en zeer flexibel om wil of moet gaan met de planning van mensen en middelen.

Bij alle varianten wordt de mogelijkheid geboden van het gehele proces de administratie, inclusief gewenste rapportages, door Museumplan te laten verzorgen. Ook de inrichting van de website van het museum met de nodige koppelingen en aanpassingen vormt een onderdeel van de dienst die Museumplan levert.

Museumplan <>

..terug naar vorige pagina